vrot 2017-07-24T14:41:12+00:00

САМОУПРАВЉИВИ РЕГУЛАТОР НАПОНА – “VROT”

            ПРИМЕНА

            Користи се у нисконапонским мрежама које одликује изразита несиметрија која узрокује велике падове напона на појединим фазама, што често може узроковати кварове на електричним уређајима.
Применом VROT-a овај проблем се успешно решава. Самоуправљиви регулатор напона типа “VROT” намењен је за управљање напонским приликама у нисконапонској  мрежи, симетрирању оптерећења дуж вода где се уграђује, као и елиминисању повратне струју по неутралном проводнику за потрошаче прикључене иза уређаја “VROT”.
Побољшава услове рада заштите као и селективности заштите, те заштиту потрошача од превисоког напона код кратких спојева између фазног и неутралног проводника. Одликује се великим степеном преноса максималне снаге по нисконапонском воду.

            МОНТАЖА

            Ови уређаји намењени су како за спољну, тако и за унутрашњу монтажу. Могу бити монтирани на стубу надземне мреже или се могу уградити иза мерног места у посебном орману.
Сваки од уређаја овог типа произведен у “Фабрици мерних трансформатора Зајечар” пролази командна испитивања, што је потврђено фабричким атестима.


ЕФЕКТИ УГРАДЊЕ УРЕЂАЈА ТИПА “VROT”