Reference 2018-05-15T06:21:39+00:00
инвеститор година објекат врста посла
 eps-distribucija 2016-2018 Кућни прикључци на конзумном подручју ЕПС дистрибуције Индивидуални кућни прикључци
 eps-distribucija 2016-2018 Кућни прикључци на конзумном подручју ЕПС дистрибуције Реконструкција мерних места и прикључака
 delhaize 2013-2018 Сви продајни објекти на подручју Србије Превентивно и интервентно одржавање електроенергетских објеката и инстлација
  2018 Стубна трафостаница Изградња СТС 10/0,4kV, 250kVA, са обрачунским склопом за мерење на средњем напону, Милошевац
  2017- Монтажно-бетонска трафостаница Изградња МБТС 10/0,4kV, 1000kVA, капацитета (2x1000kVA), ул. Омладинских бригада 21
  2017-2018 Стубна трафостаница Изградња СТС 10/0,4kV, 250kVA, са обрачунским склопом за мерење на средњем напону (на посебном стубу), Бољевац
  2017 Бензинске станице на подручју Србије Преглед и испитивање електричних инсталација са издавањем стручног налаза (атеста)
COMTRADE
real estate
2017 Кабловски водови 1kV Измештање 1kV кабловских водова у комплексу, ул. Савски насип бр. 7
2017 Стубна трафостаница Изградња СТС 20/0,4kV, 250kVA, са обрачунским склопом за мерење на средњем напону, Грачац (Врњачка Бања)
2017 Унутрашње и спољашње осветљење Замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама у производном објекту у Грачцу
2017 Пословни простор у ул. Сурчински пут 1Д, Београд Раздвајање места мерења (инсталација) и израда комплетне унутрашње инсталације јаке и слабе струје
2017 комплекс “Галеника фитофармација” Изградња громобрана са штапним хватаљкама са раним стартовањем
 edb 2013-2015 Кућни прикључци на конзумном подручју ЕДБ Изградња индивидуалних и типских кућних прикључака
 edb 2011-2014 Трафостанице, кабловски и надземни водови на конзумном подручју ЕДБ Изградња и реконструкција електроенергетских објеката 10 и 1 kV
 jkp-gradske-pijace 2011-2016 Сви пијачни објекти у  Београду Одржавање електроенергетских инсталација
 narodna-biblioteka-srbije 2013 Трафостаница у оквиру објекта Народне библиотека Србије, ул. Скерлићева 1 Замена старог уљног трансформатора снаге 630kVA, новим сувим трансформатором 1000 kVA
 beogradske-elektrane 2013 Сви објекти на подручју Београда Услуге текућег одржавања и хитних интервенција на електроенергетским инсталацијама
 polimark 2012-2013 Комплекс фабрике „POLIMARK”, II фаза комплетне унутрашње и спољашње инсталације, ТС 10/0,4кV, 2х1250кVA, реконструкција постојеће МБТС
 polimark 2004-2005 Комплекс фабрике „POLIMARK”, I фаза, >9.000,00m комплетне унутрашње и спољашње инсталације, ТС 10/0,4кV, 2х1000кVA и МБТС 630 кVA
 vero 2011 Super Vero V унутрашње електроенергетске инсталације
ENERGY MOND 2010-2011 Псоловни комплекс „КРОН“ МБТС 2х1000кVА+ МБТС 2х1000кVА, са припадајућом 10 и 1kV мрежом
ALPINE DOO 2007-2010 GTC BUSSINES PARK, блок 19A, 65.000,00m2 Електроенергетске инсталације  у објекту, трафостанице 2x1000kVA и 2x1250kVA
 imel 2009 БЛОК 51, Бежанијска коса Измештање кабловског вода 35кV
 imel 2006-2007 БЛОК 51, Бежанијска коса Унутрашње електроинсталације и ТС 630 кVA са припадајућим 10 и 1 кV кабловским водовима.
 imel 2005 ТЦ Меркур Измештање и појачање ТС 10/0,4кV  са 630kVA на 1000kVA, израда нове ТС 1000кVA са припадајућим 10кV и 1кV водовима
ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ 2008 Палата правде, ул. Савска 17 Појачање снаге ТС 10/0,4 kV са 2х630 на 2х1250kVA са заменом НН и ВН за 24 сата
 exing-bp 2006-2008 Пословно-стамбени објекат у блоку 63, Нови Београд Комплетне електроенергетске инсталације
 exing-bp 2005-2006 Пословно-стамбени објекат у блоку 64, Нови Београд Комплетне електроенергетске инсталације
 termoinzenjering 2005 Музеј савремене уметности ТС 10/0,4кV, 1000кVA