Homepage 2017-07-31T11:55:19+00:00
slide01

ONICOM DOO

ИЗВОЂЕЊЕ,

ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

ИСПИТИВАЊЕ

И ОДРЖАВАЊЕ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА И ИНСТАЛАЦИЈА

slide 05

Зашто струју плаћате СКУПО, кад може ЈЕФТИНИЈЕ?

Решење је СКЛОП ЗА МЕРЕЊЕ НА СРЕДЊЕМ НАПОНУ

ВИШЕ О ТОМЕ...
slide 03

УСПЕШНО РЕШАВАЊЕ ВЕЛИКИХ ПАДОВА И НЕСИМЕТРИЈА НАПОНА УГАДЊОМ САМОУПРАВЉИВИХ РЕГУЛАЦИОНИХ ТРАНСФОРМАТОРА ТИПА "VROT"

ВИШЕ О ТОМЕ...
slide_therm

ТЕРМОВИЗИЈСКА КОНТРОЛА

ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА

slide 11
slide 04
slide 02